banner2

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

Оформлення бібліографічної  інформації в науковій роботі регламентується національними стандартами:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

Стандарт визначає загальні вимоги і правила бібліографічного описування документа, його частини або групи документів і використовується для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків джерел в наукових роботах тощо. Його застосування обов’язкове для бібліотек, центрів державної бібліографії, органів науково-технічної інформації, видавців, інших установ, які займаються бібліографуванням документів. Стандарт не розповсюджується на бібліографічні посилання, оскільки бібліографічне посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розглянутий або згаданий у тексті документа інший документ, необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Стандарт застосовується при оформленні бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах і поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від виду носія інформації.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) спрощено вимоги до оформлення списка використаних джерел. Автор за власним вибором може застосовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»  або один із міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах, які є загальновживаними в зарубіжній науковій практиці.Бібліотека Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Адреса:
вул. Київська, 24, м.Глухів, Сумська обл., 41400.

Графік роботи:
Пн - Пт, 8:00 - 17:00

Email:
library.inc@gmail.com, librarygnpu@gmail.com